باسمه تعالی

تماس با ما

سایت اسک اسلام (www.askislam.ir)  مرجعی برای پاسخگویی به پرسش های علوم اسلامی است. برای تماس با ما لطفا به لینک های زیر مراجعه فرمایید:

https://t.me/AskShia

https://t.me/AskIslam_ir

️ iGap.net/AskShiah

▫️ gap.im/AskShia

▫️ sapp.ir/AskShia

▫️ iGap.net/AskShia

▫️ eitaa.com/AskShia

▫️ gap.im/AskShia_ir

▫️ sapp.ir/AskShia_ir

▫️ iGap.net/AskShia_ir

▫️ eitaa.com/AskShia_ir

▫️ gap.im/AskIslam

▫️ sapp.ir/AskIslam

▫️ iGap.net/AskIslam

▫️ eitaa.com/AskIslam

▫️ gap.im/AskIslam_ir

▫️ sapp.ir/AskIslam_ir

▫️ iGap.net/AskIslam_ir

▫️ eitaa.com/AskIslam_ir

————————————————

آدرس ایمیل ما:

info@askislam.ir

 

همچنین می توانید سوال مرتبط با علوم اسلامی خود را از طریق ثبت پرسش از ما بپرسید.