post

دعای در خواب دیدن اموات

سؤال ۲۴۱: دعای در خواب دیدن اموات را به همراه ترجمه آنها بیان کنید.

پاسخ ۲۴۱: برای در خواب دیدن یکى از پیامبران، امامان (علیهم السلام) یا یکى از مردمان، یا والدین خود که از دنیا رفته اند دعاها و توصیه هایی از سوی معصومین (علیهم السلام) وارد شده است که در صورت انجام خالصانه آنها و البته اگر خداوند متعال صلاح بداند شخص می تواند ایشان را خواب خود دیده و با وی هر چه بخواهد سخن بگوید. این دعاها و توصیه ها به این شرح می باشند: بیشتر