post

حکم شرعی شیر دادن مادر زن به نوه دختری خود

سؤال ۱۹۸: چند وقتی است در فضای مجازی اینگونه مطرح می شود که اگر زنی نوه دختری خود را شیر دهد، مادر اصلی این بچه در خانه شوهر حرام ابدی می شود و باید از یکدیگر جدا شوند. لطفا حکم شرعی شیر دادن مادر زن به نوه دختری خود را بیان فرمایید و اینکه آیا واقعا آنها به یکدیگر حرام ابد می شوند؟ با تشکر

پاسخ ۱۹۸: طبق برخی روایات و این قاعده «لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن نسباً و رضاعاً»، برخی از فقهاء در این خصوص ادعای اجماع و شهرت کرده اند و می فرمایند اگر زنى بچّه‌اى را شير داد، پدر اين بچّه نمى‌تواند دختر صاحب لبن را بگيرد. بعبارتی دیگر اگر أمّ الزوجة (مادر زن) به نوه دختری خود شیر بدهد، دختر او بر شوهرش حرام می‌شود. بیشتر

post

احکام شیر دادن: شرایط ایجاد محرمیت رضاعی

سؤال ۱۶۱: لطفا احکام شیر دادن، شرایط ایجاد محرمیت رضاعی را به طور کامل توضیح دهید؟ اگر زني از شوهر اول خود به بچه اي، با شرايط رضاع،‌ شير دهد، آيا اين بچه با بچه هاي اين زن از شوهر دوم محرم مي شود؟

پاسخ ۱۶۱: اگر زن از شير يك شوهر چندين بچه را شير دهد، همۀ آنان به يكديگر و به شوهر و به زنى كه آنان را شير داده محرم مى‌شوند.[۱] اما اگر زن از شير شوهر خود بچه‌اى را شير دهد، بعد شوهر ديگر كند و از شير آن شوهر هم بچۀ ديگر را شير دهد آن دو بچه به يكديگر محرم نمى‌شوند اگر چه بهتر است با هم ازدواج نكنند و نگاه محرمانه به يكديگر ننمايند.[۲] بیشتر