post

رجوع شاهدین از شهادت به زنا و حکم دیه مقتول

سؤال ۱۸۲: با سلام. لطفا در خصوص شهادت دروغ و رجوع شاهدین از شهادت به زنا و حکم دیه مقتول توضیح دهید؟ بعنوان مثال اگر چهار نفر در يك مجلس به زنا كردن مردى شهادت مى‏دهند. سپس حاكم ‏دستور رجم او را صادر مى‏كند، يكى از آن چهار نفر شاهد زودتر از بقیه و سپس آن سه نفر ديگر بعد از مرگ زانى از شهادتشان بر مى‏گردند. بفرمایید که ديه اين مرد بر عهده كيست؟

پاسخ ۱۸۲: شهادت دروغ یکی از گناهان کبیره است[۱] که طبق ماده ۲۱۸ قانون مجازات عمومى در فصل شهادت كذب مجازاتی نیز برای آن در نظر گرفته شده است.[۲] بیشتر

post

پذیرش شهادت دو یهودی یا مسیحی به مسلمان شدن کسی

سؤال ۱۶۶: لطفا در مورد شرایط پذیرش شهادت دو یهودی یا مسیحی به مسلمان شدن کسی توضیح دهید؟ اگر دو نفر يهودى به مسلمان شدن يك يهودى شهادت مى‏دهند، آيا شهادتشان قبول است؟ دو نفر نصرانى شهادت مى‏دهند كه يك فرد نصرانى، يا يهودى، يا مجوسى مسلمان شده است شهادت اين دو نفر چگونه است؟

پاسخ ۱۶۶: شهود دارای صفاتی است و آنها چند امر است: اول بلوغ، دوم عقل، سوم ایمان، چهارم عدالت، پنجم پاکی ولادت داشتن و ششم برطرف بودن تهمت نه مطلقا.

بیشتر