post

حکم شرعی استفاده از ژلاتین خوک یا گاو

سؤال ۱۸۹: حکم شرعی استفاده از ژلاتین خوک یا گاو که شک در ذبح شرعی شدن آن یا استحاله اجزاء آن داریم را بیان فرمایید؟ در صورتی که در ترکیب آدامس ژلاتین خوک بکار رفته باشد آیا خوردن آن حرام و نجس است؟

پاسخ ۱۸۹: طبق مکتب اهل بیت (علیهم السلام)، چیزی نجس است که یقین به نجاست آن باشد؛[۱] ولی اگر نسبت به نجاست چیزی شک داشته باشیم آن چیز پاک است.[۲] بنابراین در صورت داشتن شک در این مورد، حکم به طهارت آن می شود و می توان از آن استفاده نمود. بیشتر

post

حکم جویدن آدامس در نماز

سؤال ۸۹: حکم جویدن آدامس در نماز چیست؟ آیا نگه داشتن آدامسی که شیرینی آن رفته در زیر زبان و بدون جویدن در هنگام نماز اشکال دارد؟

پاسخ ۸۹: حضرت امام (قدس سره) و دیگر مراجع عظام تقلید (حفظهم الله) می فرمایند: فروبردن ذرات غذاى مانده در لاى دندان ها، موجب بطلان نماز نمى‏شود ولى اگر قند يا شكر و مانند اينها در دهان مانده باشد و در حال نماز كم كم آب شود و فرو رود، نمازش اشكال پيدا مى‏كند.[۱] بیشتر