post

زمان وفات و محل دفن حضرت یوسف علیه السلام

سؤال ۲۳۴: لطفا زمان وفات و محل دفن حضرت یوسف علیه السلام را بیان کنید؟

پاسخ ۲۳۴: حضرت یوسف فرزند حضرت یعقوب علیهم السلام، از پیامبران بنی اسرائیل،[۱] و نام مادرش راحیل بوده است.[۲] او ۱۱ برادر داشت[۳] و از میان آنها تنها بنیامین، برادر او از یک پدر و مادر بود.[۴] یوسف از همه برادران جز بنیامین کوچکتر بود.[۵] حضرت یوسف نوه اسحاق، فرزند دوم ابراهیم (علیهم السلام) بود.[۶] بیشتر

post

زندگی نامه حضرت خضر علیه السلام

سؤال ۹۸: لطفاً زندگی نامه حضرت خضر علیه السلام را شرح داده و بفرمایید که چند وقت است که ایشان در قید حیات هستند؟

پاسخ ۹۸: حضرت خِضر، یکی از اولیای الهی که برخی او را پیامبر نیز دانسته‌اند. نامش به صراحت در قرآن نیامده ولی بر اساس برخی احادیث او همان شخصی است کهداستان موسی و خضر با او در سوره کهف آمده است. در این آیات خضر دارای علم لدنی توصیف شده است. بر اساس آیات ۶۰ تا ۸۲ سوره کهف، خضر کشتی عده‌ای مستمند را سوراخ می‌کند، پسر بچه‌ای بی‌گناه را می‌کشد و در روستایی که به آنان غذا ندادند، دیواری مخروبه را تعمیر می‌کند. موسی(ع) به این کارها اعتراض می‌کند و خضر تأویل کارهای خود را بیان می‌کند. بیشتر